Laatste nieuws

Booster up, Virus Vrijdag: De R is in de maand!

Is de coronapandemie ten einde? Kunnen we, als we terugkijken, constateren dat de aanpak goed is geweest?

lees verder →

Wij zijn brandweermensen

Ongeacht onze afkomst, huidskleur, politieke of seksuele voorkeur zetten wij ons in voor de samenleving. Wij maken hierbij geen onderscheid in wie wij helpen.

Wij maken ons zorgen over de samenleving. Vanuit het diepst van ons wezen laten we niemand vallen. Zonder wij is er geen ons en zonder ons is er geen wij.

Veel collega’s maken zich zorgen over de toekomst. “verlies ik mijn baan omdat ik een persoonlijke keuze maak die niet algemeen geaccepteerd wordt?“ of “Word ik sociaal en economisch geïsoleerd, omdat ik anders tegen gezondheid aankijk?”

Het zijn vragen die ons bezighouden. Wij vinden dat de regering momenteel beleid voert en beslissingen neemt, die niet goed zijn voor de mensen in Nederland. Dit brengt ons in conflict met alles waar wij in geloven en waar we voor zijn opgeleid.

Voor ons is het moment gekomen dat wij naast elkaar moeten gaan staan. Dat wij aangeven dat we niemand uitsluiten en dat wij hopen dat de democratie zijn werk weer gaat doen. Wij doen het al jaren samen, wie of wat we ook zijn. Wij laten niemand vallen.

Wij verlangen van de Nederlandse overheid dat zij haar uiterste best doet onze samenleving inclusief en veilig te houden. En daar dragen wij met passie en liefde voor het vak en voor ons land graag aan bij.