Bij de brandweer begint elke dienst met een appèl. Een appèl om alles wat nodig is te controleren. Een appèl om elkaar te kunnen zien en de taken te verdelen, een belangrijk begin van elke dag. Via deze site doen we appèl op alle brandweermensen. Een appèl op menselijkheid. Elk mens is diep in zijn hart een hulpverlener. Elk mens wil goed doen. Iedereen is op deze manier met elkaar verbonden. Dit is wat ons verbindt.

Onze menselijkheid staat nu onder hoge druk. In snel tempo worden, al dan niet bewust, door regeringen van landen om ons heen grondrechten geschonden. Ingrijpende beslissingen met gevolgen voor financiële en sociale stabiliteit volgen elkaar op. Mensen worden radeloos door het gebrek aan toekomstperspectief. Ook het zelfbeschikkingsrecht staat ter discussie. Een vaccinatieplicht is volgens sommigen de enige optie. Voor ons is de integriteit van het lichaam een onderwerp dat onvoldoende wordt belicht of besproken. Hoewel dit kabinet meerdere malen uitsprak nooit drang en dwang toe te passen wordt het leven, zonder goed politiek debat, steeds lastiger voor mensen die geen gebruik willen of kunnen maken van het corona toegangsbewijs (CTB). Er zijn persberichten en wetenschappelijke artikelen die beweren dat de vaccins geen besmetting en infectie kunnen voorkomen. Hier wordt geen aandacht aan geschonken door onze regering, er wordt blind gevaren op één enkele strategie en er lijkt geen sprake van een plan B. Wij vinden dit een slechte ontwikkeling.

De afgelopen 2 jaar hebben alle brandweermensen zonder uitzonderingen samen gewerkt. Dit is prima gegaan. Ook wij zullen dit blijven doen, wij zijn dienstbaar aan de samenleving. De overheid zullen wij duidelijk maken dat wij elkaar en de burgers niet kunnen uitsluiten. Wij blijven zeer kritisch op slecht onderbouwde wetgeving. Daar waar onze organisatie hoog inzet op diversiteit en inclusie lijken onze bestuurders, als het er daadwerkelijk op aankomt, discriminerende wetgeving liever stilzwijgend te volgen dan zich hier tegen uit te spreken. Voor mij persoonlijk is een grens bereikt. Brandweermensen staan wel voor elkaar, voor menselijkheid. Wij kunnen discriminatie toch nooit accepteren?

Met deze boodschap hopen wij collega’s en burgers te bereiken en bij elkaar te brengen. In tegenstelling tot onze overheid bespreken wij alle mogelijkheden; alleen samen komen wij eruit. In onze prachtige samenleving mag niemand in de steek worden gelaten.