Voor ons is de aantasting van de lichamelijke integriteit een grens. Niemand heeft zomaar het recht deze grens te verleggen. Geen politicus, priester, rechter of ambtenaar heeft het recht lichamelijke integriteit te schenden. Dat is waar overheersing stopt. Dat is waar menselijkheid, intuïtie, geloof en logica samenkomen tot besef. Een collectief bewustzijn. Nooit kunnen mensen lichamelijke integriteit, menselijkheid, vertrouwen en recht op zelfbeschikking worden afgenomen.

Ons brandweerhart spreekt.

  • Het lichaam is een tempel.
  • Het lichaam is van niemand anders dan van jou.
  • Het lichaam is jou keus.

Wij staan klaar voor iedereen en zullen niemand buitensluiten. Iedereen heeft recht op geluk, liefde en aandacht. Iedereen heeft het recht om gered te worden. En ieder mens heeft zijn morele plicht om de ander in nood te helpen.

Deze waarden zijn universeel en altijd van toepassing. Dit is het hoogste recht en onze belangrijkste plicht. Niet op papier, niet gesproken maar uit het hart. Onze kern als mens en samenleving. Als hulpverleners zijn wij blind voor onderscheid.

Wij verzetten ons tegen verdeling. Onze harten zijn verbonden en deze verbinding is als in beton gegoten.

Angst is menselijk. Angst is niet iets om bang van te worden. Angst is er om te overwinnen. Dit is wat wij ons als brandweermens maar al te goed beseffen. Geef nooit toe aan de angst. Sterk je bewustzijn en hou de focus op het doel. Herken de gevaren en spreek ze uit. Alleen samen is het tij te keren.

Dit is wat wij altijd zullen doen. Dit is ons voorbeeld aan iedereen om ons heen. Angst overwinnen gevaren bestrijden, handelen en spreken uit ons hart.

  • De overheid handelt uit angst.
  • De overheid handelt zonder hart.
  • De overheid neemt vrijheden af.
  • De overheid overschrijdt wetten en grenzen.
  • De overheid denkt ons lichaam te moeten regeren.

Wij zullen nooit ons lichaam verkopen voor vrijheid, wij zijn vrij