Wij willen jullie informeren waar we mee bezig zijn.

Vandaag zijn diverse vertegenwoordigers van regio’s bij elkaar geweest om onze visie helder te krijgen en de te toekomstige stappen door te nemen. De visie en daarbijbehorende doelstellingen worden komende dagen uitgewerkt.

In de basis komt het neer op: Geweldloze actie, ons samen uitspreken tegen het gebruik van QR toegangsbewijzen in de maatschappij en tegen uitsluiting van groepen. We nodigen jullie uit om met wederzijds respect gesprekken aan te gaan. Er zal een website opgericht worden, als deze in de lucht komt horen jullie dat.

Er gaan flyers komen met onze standpunten. Ook gaan we samenwerken met In Het Gelid Voor Vrijheid, hier hebben we al mee gesproken. Er zal een extra telegramgroep komen waar geen chit chat overheen zal gaan zodat iedereen zich welkom voelt, gevaccineerd of niet. Wij vragen iedereen om een open houding, ook digitaal. Wij willen brandweermensen een platform geven om aan te haken en te zorgen dat we samen onze zorgen kunnen bespreken, zonder oordeel. Hoe dit vorm krijgt moet nog bekeken worden. Wij willen bespreken dat grenzen zijn overschreden en dat de menselijkheid onder druk staat!

Wij willen de burger blijven helpen, onze banen houden en niet uitgesloten worden. Wij gaan praten vanuit ons gevoel en duidelijk maken dat we mens zijn en de burger al jaren helpen iedere dag. Er moet veel opgestart worden maar het begin is er. Wij hopen dat jullie bij ons blijven en naar eer en geweten mee doen. Een aantal gaan 2 januari aanhaken in Amsterdam wij hopen dat we een grote groep gaan creëren… spread the word. Let op dit doen we niet in dienstkleding. Voor de uniformiteit zijn wij bezig met herkenbare truien en t-shirts. Als er vragen of aanbevelingen zijn horen wij het graag. Er is veel besproken en wij zullen zeker dingen niet hebben genoteerd, dus spreek ons aan als je belangrijke informatie mist.

Voor nu allen die mee hebben gedacht en ons steunen: Dank jullie wel! 💪